Frivillig 2016 – brev fra styret

 

Til alle dugnadspersonell.

 

1, 2 og 3 juli 2016 arrangeres Båt og Fjordfestivalen på Hemnesberget for 22. gang.

En klar forutsetning for å kunne lage festivalen har i alle år vært dugnadsinnsatsen til alle dere som har stilt opp.

Festivalen er med på å sette Hemnesberget på kartet og har i tillegg hatt betydelige overskudd som i hovedsak har blitt brukt til utvikling av Hemnes Marina med Båtstua, gjestekaier og bunkersanlegg samt støtte til kunstgressbanen og jul på Berget.

Festivalen ledes av et styre som i tillegg til innsatsen under selve festivalen legger ned en betydelig dugnadsinnsats for å planlegge og tilrettelegge for festivalen.

De siste årene har flere av de som er oppsatt på dugnadslistene latt være å møte opp uten gi beskjed. Vi tillater oss å minne på om at medlemskap i Hemnes Båtforening og Hemnes Dykkerklubb medfører plikt til å delta under dugnadsarrangement.

Kan du ikke møte plikter du derfor å skaffe stedfortreder.

Vi håper derfor at dere ser positivt på å ofre noen timer for å få denne festivalen i havn.

Som takk for innsatsen får du fri inngang en av kveldene og vi planlegger også i år å arrangere sponset fest for alle dugnadspersonellet i mellomjula.

 

Med vennlig hilsen

Styret i Hemnes båt og Fjordfestival

Kjell Idar Juvik, Kurt Karlsen, Alf Magnus Jakobsen, Torstein Juvik, Øystein Johansen, Roger Stensen, Rolf Arne Brendberg, Torgrim Brendberg, Ørjan Juvik, Emil Skjærvold, Harald Thoresen.

 

For ytterligere opplysninger om festivalen: www.baatogfjord.org eller vår facebook side

Hemnes Båt & Fjordfestival Hemnesberget

Mail adresse til festivalstyre: hembaa01@online.no